Robert Feith

National General Secretary/
CEO at YMCA Nederland

“Miriam ken ik als een warme persoonlijkheid, met oog voor mensen en processen. Ze heeft de grote lijnen van organisaties in beeld, en kan dat goed matchen met de individuele behoefte van professionals en andere stakeholders.”

 

Miriam is goed in staat om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Dat doet zij door een empathische houding, het stellen van de juiste vragen en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Fijn om met haar samen te werken, mede omdat er respect is voor elkaars functioneren en positie en tegelijk ook het gevoel ontstaat dat grenzen daarin niet aan de orde zijn.

Geurt Roffel

Pastor Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

“Met creativiteit en bezieling creëert Miriam meteen een veilige omgeving, waarin je wordt uitgedaagd om jezelf uit te spreken. Ze denkt mee, vraagt uit, en is daarin helemaal zichzelf. Dat verbindt.”

 

In onze oecumenische geloofsgemeenschap werk ik met Miriam samen rond vieringen, bezieling en inspiratie. Ik ken haar als iemand die in alle processen het hart laat meespreken, en creatief, associatief mee vormgeeft aan verbindende werkvormen en rituelen. Ze laat zich raken, en opent daarmee mogelijkheden dat ook anderen zich geraakt tonen.

Hanneke Hiscock

Kerkelijk werker

“Miriam kent het werkveld van de kerk van binnen uit, dat vond ik heel fijn. We verstonden elkaar goed; het vertrouwen en de herkenning die ik ervoer, nodigden mij uit om open te zijn en anders te durven kijken naar mijn eigen ontwikkeling en daardoor vertrouwen in de toekomst te hebben”.

 

Ik had niet eerder een coachingstraject gedaan, altijd alleen ‘aangemodderd’. Ik heb het als heel positief ervaren en zou het zeker weer doen als dat nodig zou zijn. Miriam, heel erg bedankt voor je frisse blik en voor je toegewijde aandacht!

Yde Zagema

JOP-trainer, jeugdwerker,
Kerkelijk werker,
Leraar Godsdienst en GVO

“Accuraat, zorgvuldig, betrouwbaar en met de juiste vakkennis”.

 

Ik heb Miriam leren kennen als een fijne en waardevolle collega binnen de PKN en binnen JOP. Met name leren kennen in de waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over zingeving, godsdienst, maar ook zeker in de zakelijke gesprekken. Hoe de zaken worden aangepakt, verwoord in gesprek of schrift, welke strategie te volgen.

 

Miriam is plezierig in de omgang en kan goed luisteren. Bovendien bezit ze de gave om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden waardoor je overzicht behoudt en nieuwe mogelijkheden kunt creëren.  De juiste genuanceerde dosis humor zorgt ervoor dat de juiste toon wordt aangeslagen. En de juiste toon zorgt voor de mooiste muziek.

Rieuwerd Buitenwerf

Algemeen directeur
Nederlands Bijbelgenootschap

“Ik heb samen met Miriam aan de Samenleesbijbel gewerkt. Ik heb daarbij haar creativiteit ervaren, haar focus op de doelgroep, en ook haar bereidheid om echt samen te werken, samen te zoeken naar de beste weg.”

Christien Dun – Niemeijer

JOP-jeugdwerker

“Als je met Miriam op weg gaat, dan wandelt er een compassievol mens naast je. Iemand, die oprecht naar je luistert en eerlijk is in haar advies.”

Astrid Damstra

JOP jeugdorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland,
Specialist Diaconaat

“Dit is een trainer met oog en oor voor wat er leeft in de groep.”

 

De leervragen van de groep staan voorop bij haar; door veel aandacht te schenken aan de ervaringen en mogelijkheden van de groep zelf. Met behulp van talloze praktische voorbeelden en haar jarenlange ervaring weet ze leerstof concreet te maken.

Jan Kievit

Geestelijk verzorger bij Laurens

“Een zeer flexibele en vooral praktische coach. Zij is iemand die met groot enthousiasme en inzet, het beste wil halen uit wie jezelf bent en dat dat omzet in advies in relatie tot het werk wat je doet.”

 

In mijn werk als dovenpredikant in de Protestantse Kerk in Nederland, heb ik Miriam leren kennen als een begripvolle en betrouwbare coach. Iemand die door goed te luisteren situaties scherp en accuraat analyseert. Het voortdurend kunnen ‘schakelen’ in denken bij verschillende vraagstukken, heb ik ervaren als een van haar sterke kanten. Vanuit een heldere helicopterview reikt zij coaching adviezen aan die realistisch, haalbaar en meetbaar zijn.

Ronnie Zuidam

Projectleider training en begeleiding
pioniersteam bij
Protestantse Kerk in Nederland

“Miriam werkt altijd vanuit een hoog betrokkenheidsniveau waarbij ze op zoek gaat naar de juiste balans tussen wat goed is voor de persoon maar ook van belang voor het project, het team of de gemeente.”

 

Vanuit haar pedagogische aanpak heeft Miriam geloofsopvoeding binnen JOP handen en voeten weten te geven. Miriam werkte daarbij vanuit een praktijkgerichte houding, waarin ze in staat was om ouders en kerken te ondersteunen. Met haar coaching en intervisie ervaring wist ze binnen het team de rol van verbinder en ondersteuner te vervullen.

Liesbeth Rodink

Adjunct-directeur
PCB de Rank Vianen

“Miriam is enthousiast, betrokken, een mensen-mens. Positief kritisch en oprecht.”

Walter Meijles

Predikant
Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar

“Ik heb Miriam ervaren als een gedreven professional, die onbevangen nieuwe werkvelden betreedt en zich snel eigen maakt wat ertoe doet”.

 

In de omgang zorgt haar gevoel voor humor en snelle inzicht in een situatie voor een prettige sfeer. Met Miriam heb je een betrokken en creatief persoon voor je, die er samen met jou voor wil gaan.