Mariska Litjes

Pioniersplek
De Verwondering,
Apeldoorn

“Ik ervaar Miriam als een coachende begeleider in het pionieren. Zij begeleidt op een meedenkende manier en helpt zo om zelf naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die bij het team en de personen passen.”

 

Miriam draagt werkvormen aan en heeft oog voor de persoonlijke thema’s die meespelen en weegt niet alleen de zakelijke kant.

Gerlinde Wibbelink-Horst

Jeugdwerker

“Miriam is een heel fijne coach. Ze is een rustige en warme persoonlijkheid. Met goede mensenkennis en veel werkvormen, weet ze op de juiste manier te helpen met het verkrijgen van inzichten.”

 

Ze is meelevend en vriendelijk, maar kan ook heel kritisch en goed doortastend zijn. Door Miriam haar persoonlijke aanpak is de inhoud altijd relevant. Ik ging daarna altijd moe, maar met hernieuwde geestelijke energie terug naar mijn werkplek.

Robert Feith

National General Secretary/
CEO at YMCA Nederland

“Miriam ken ik als een warme persoonlijkheid, met oog voor mensen en processen. Ze heeft de grote lijnen van organisaties in beeld, en kan dat goed matchen met de individuele behoefte van professionals en andere stakeholders.”

 

Miriam is goed in staat om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Dat doet zij door een empathische houding, het stellen van de juiste vragen en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Fijn om met haar samen te werken, mede omdat er respect is voor elkaars functioneren en positie en tegelijk ook het gevoel ontstaat dat grenzen daarin niet aan de orde zijn.

Coos Engelsma

Protestantse
Gemeente,
Groningen

“Miriam heeft de avond op een zéér plezierige manier verzorgd. Van begin tot eind heeft zij de 20 aanwezigen geboeid. De deelnemers waren lid van verschillende wijkgemeenten; door de interactieve werkvormen van Miriam leerden we elkaar goed kennen en konden we echt van elkaar leren.”

 

Uit alles bleek dat Miriam zeer deskundig is op het gebied van werken met jeugd en jongeren in de kerk. Wij kijken terug op een bijzonder leerzame en plezierige avond onder haar leiding!

Janny Jansons –
van Dijk

Pioniersplek
Spoorzoeken,
Slangenburg

“Wij hebben heel positieve ervaringen met Miriam. Ze is belangstellend, vriendelijk en bevestigt dat we goed bezig zijn. Ze is daarnaast wel kritisch, vraagt goed door en kan daardoor zaken die voor ons wat lastig lijken ontwarren en helder krijgen; waardoor wij zelf weer verder kunnen.”

 

Je kunt er van op aan dat dingen die haar in vertrouwen zijn verteld, ook bij haar blijven. Door Miriam hebben wij korte lijntjes met de missionaire afdeling van de landelijke kerk; bij vragen van onze kant komt prompt en snel een duidelijk antwoord.

Geurt Roffel

Pastor Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

“Met creativiteit en bezieling creëert Miriam meteen een veilige omgeving, waarin je wordt uitgedaagd om jezelf uit te spreken. Ze denkt mee, vraagt uit, en is daarin helemaal zichzelf. Dat verbindt.”

 

In onze oecumenische geloofsgemeenschap werk ik met Miriam samen rond vieringen, bezieling en inspiratie. Ik ken haar als iemand die in alle processen het hart laat meespreken, en creatief, associatief mee vormgeeft aan verbindende werkvormen en rituelen. Ze laat zich raken, en opent daarmee mogelijkheden dat ook anderen zich geraakt tonen.

Hanneke Hiscock

Kerkelijk werker

“Miriam kent het werkveld van de kerk van binnen uit, dat vond ik heel fijn. We verstonden elkaar goed; het vertrouwen en de herkenning die ik ervoer, nodigden mij uit om open te zijn en anders te durven kijken naar mijn eigen ontwikkeling en daardoor vertrouwen in de toekomst te hebben”.

 

Ik had niet eerder een coachingstraject gedaan, altijd alleen ‘aangemodderd’. Ik heb het als heel positief ervaren en zou het zeker weer doen als dat nodig zou zijn. Miriam, heel erg bedankt voor je frisse blik en voor je toegewijde aandacht!

Piter Goodijk

Pioniersplek
Kloosterwelle,
Noordwelle

“Miriam heeft een brede ervaring met en een goed overzicht over pioniersplekken. Hoewel zij veel interesse heeft in monastieke pioniersplekken, laat ze haar eigen mening nooit domineren.”

 

Ze kan goed inschatten of een pioniersplek – na drie jaar – toekomstbestendig is.

Yde Zagema

JOP-trainer, jeugdwerker,
Kerkelijk werker,
Leraar Godsdienst en GVO

“Accuraat, zorgvuldig, betrouwbaar en met de juiste vakkennis”.

 

Ik heb Miriam leren kennen als een fijne en waardevolle collega binnen de PKN en binnen JOP. Met name leren kennen in de waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over zingeving, godsdienst, maar ook zeker in de zakelijke gesprekken. Hoe de zaken worden aangepakt, verwoord in gesprek of schrift, welke strategie te volgen.

 

Miriam is plezierig in de omgang en kan goed luisteren. Bovendien bezit ze de gave om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden waardoor je overzicht behoudt en nieuwe mogelijkheden kunt creëren.  De juiste genuanceerde dosis humor zorgt ervoor dat de juiste toon wordt aangeslagen. En de juiste toon zorgt voor de mooiste muziek.

Rieuwerd Buitenwerf

Algemeen directeur
Nederlands Bijbelgenootschap

“Ik heb samen met Miriam aan de Samenleesbijbel gewerkt. Ik heb daarbij haar creativiteit ervaren, haar focus op de doelgroep, en ook haar bereidheid om echt samen te werken, samen te zoeken naar de beste weg.”

Carina Kapteyn

Pioniersplek
De Pelgrim,
Zoetermeer

“We ervaren Miriam als een fijne, betrokken en goed benaderbare professonal in het pionieren. Niet alleen heeft ze in individuele contacten een goed luisterend oor, maar ook durft ze zo nodig te stimuleren of te spiegelen. Zo ontdekken we samen wat anders had gekund of wat de beste manier van handelen is voor dit moment.”

 

Als uitvoeringsteam en stuurgroep ervaren we ook dat Miriam prima in staat is om groepsprocessen betrokken en professioneel te begeleiden. Moeilijke situaties gaat ze daarbij niet uit de weg. Miriam blijft ook dan zichzelf: benaderbaar en open, mee-zoekend naar een passende oplossing.

Christien Dun – Niemeijer

JOP-jeugdwerker

“Als je met Miriam op weg gaat, dan wandelt er een compassievol mens naast je. Iemand, die oprecht naar je luistert en eerlijk is in haar advies.”

Dinie Eerland

Pioniersplek
Kloosterwelle,
Noordwelle

“Miriam kan goed observeren en luisteren en geeft open en eerlijke feedback.”

 

Het is prettig met haar samenwerken. Afspraken komt zij op een prettige manier na.

Astrid Damstra

JOP jeugdorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland,
Specialist Diaconaat

“Dit is een trainer met oog en oor voor wat er leeft in de groep.”

 

De leervragen van de groep staan voorop bij haar; door veel aandacht te schenken aan de ervaringen en mogelijkheden van de groep zelf. Met behulp van talloze praktische voorbeelden en haar jarenlange ervaring weet ze leerstof concreet te maken.

Jan Kievit

Geestelijk verzorger bij Laurens

“Een zeer flexibele en vooral praktische coach. Zij is iemand die met groot enthousiasme en inzet, het beste wil halen uit wie jezelf bent en dat dat omzet in advies in relatie tot het werk wat je doet.”

 

In mijn werk als dovenpredikant in de Protestantse Kerk in Nederland, heb ik Miriam leren kennen als een begripvolle en betrouwbare coach. Iemand die door goed te luisteren situaties scherp en accuraat analyseert. Het voortdurend kunnen ‘schakelen’ in denken bij verschillende vraagstukken, heb ik ervaren als een van haar sterke kanten. Vanuit een heldere helicopterview reikt zij coaching adviezen aan die realistisch, haalbaar en meetbaar zijn.

Maarten Goossensen

Pioniersplek
De Pelgrim,
Zoetermeer

“Ik heb de contacten met Miriam als zeer waardevol ervaren. Ze heeft mij waardevol advies gegeven en steeds de juiste vragen gesteld.”

 

Vooral haar open houding en haar uitstekende vermogen om goed te luisteren en daarin de verdieping te zoeken hebben mij erg geholpen.

Ronnie Zuidam

Projectleider training en begeleiding
pioniersteam bij
Protestantse Kerk in Nederland

“Miriam werkt altijd vanuit een hoog betrokkenheidsniveau waarbij ze op zoek gaat naar de juiste balans tussen wat goed is voor de persoon maar ook van belang voor het project, het team of de gemeente.”

 

Vanuit haar pedagogische aanpak heeft Miriam geloofsopvoeding binnen JOP handen en voeten weten te geven. Miriam werkte daarbij vanuit een praktijkgerichte houding, waarin ze in staat was om ouders en kerken te ondersteunen. Met haar coaching en intervisie ervaring wist ze binnen het team de rol van verbinder en ondersteuner te vervullen.

Liesbeth Rodink

Adjunct-directeur
PCB de Rank Vianen

“Miriam is enthousiast, betrokken, een mensen-mens. Positief kritisch en oprecht.”

Walter Meijles

Predikant
Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar

“Ik heb Miriam ervaren als een gedreven professional, die onbevangen nieuwe werkvelden betreedt en zich snel eigen maakt wat ertoe doet”.

 

In de omgang zorgt haar gevoel voor humor en snelle inzicht in een situatie voor een prettige sfeer. Met Miriam heb je een betrokken en creatief persoon voor je, die er samen met jou voor wil gaan.